سه‌شنبه, 1 خرداد 1397
لینک جدید ورود به سامانه
تاريخ ايجاد : 1394/03/09  |  اندازه پرونده : 0 bytes     | خلاصه
دفاتر خدماتی منطقه گرمسار
تاريخ ايجاد : 1393/04/22  |  اندازه پرونده : 26204 bytes     | خلاصه
دفاتر خدماتی منطقه دامغان
تاريخ ايجاد : 1393/04/22  |  اندازه پرونده : 46000 bytes     | خلاصه
دفاتر خدماتی منطقه شاهرود
تاريخ ايجاد : 1393/04/22  |  اندازه پرونده : 79597 bytes     | خلاصه
دفاتر خدماتی منطقه سمنان
تاريخ ايجاد : 1393/04/22  |  اندازه پرونده : 51256 bytes     | خلاصه
خدمات ارئه شده در دفاتر پیشخوان دولت + نرخ
تاريخ ايجاد : 1393/04/22  |  اندازه پرونده : 87567 bytes     | خلاصه
دفاتر خدماتی منطقه سرخه
تاريخ ايجاد : 1393/04/22  |  اندازه پرونده : 80709 bytes     | خلاصه
دفاتر خدماتی منطقه مهدیشهر
تاريخ ايجاد : 1393/04/22  |  اندازه پرونده : 83727 bytes     | خلاصه

شناسنامه صفحه اصلی

مرجع اطلاعات: معاونت مشترکین و درآمد
عنوان صفحه: دفاتر پیشخوان دولت
ویرایش کننده : کارشناس مشترکین    ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1393/05/14

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0